OVER


Mijn naam is Selma Busser. Ik ben geboren in Groningen in 1971 en heb daarna in verschillende plaatsen gewoond, gestudeerd en gewerkt. Samen met mijn ex voed ik in co-ouderschap onze dochter op.

Ik vind het binnen mijn werk belangrijk om mensen verder te helpen wanneer zij vastzitten in belemmerende patronen of in een (dreigend) conflict.

Ik leerde zowel bij de politie als bij de gemeente dat ik het meeste kan betekenen voor anderen, als ik hen onafhankelijk tegemoet kan treden wanneer zij worstelen met een taai vraagstuk.

Selma Busser

“Door oprecht nieuwsgierig te zijn en mijn oordeel uit te stellen, kom ik in een diepere laag tot de kern van het probleem.”

Aandacht voor zowel exacte en sociale wetenschappen heb ik van huis uit meegekregen. Ik kan me daarom goed vinden in de systeemtechnische benadering van samenwerkingsvraagstukken, waarin beide werelden samen komen.

Hiermee kan helder in beeld worden gebracht, wat zich tussen mensen afspeelt en waarom het logisch is dat de patronen waarin zij zitten, blijven bestaan. Het systeemgericht werken ‘ontschuldigt’ en geeft zicht op mogelijkheden om onderlinge relaties te verbeteren.

“Door te onderzoeken en te analyseren kan ik verklaren waarom het (steeds) zo gaat als het gaat.”

Mijn interesse in mediation is al ontstaan in de tijd dat ik werkte bij de politie. Wij werden regelmatig opgeroepen om te bemiddelen bij burenruzies of conflicten tussen partners, jongeren of familieleden. Meestal was een luisterend oor en het voeren van een gezamenlijk gesprek al een goede stap in de richting van een oplossing.

Maar ik besefte ook dat de inzet van politie eigenlijk al een stap ‘te ver’ was. Ik geloof echt dat mediation escalatie van problemen kan voorkomen en de kans op duurzame oplossingen vergroot.

“Door verbindingen te leggen en buiten kaders te denken kan ik oplossingsrichtingen aandragen.”

Ik kwam voor het eerst in aanraking met het systeemdenken tijdens de opleiding Verandermanagement bij het SIOO. Marijke Spanjersberg onswerk nam ons mee in de wereld van triades, circulaire patronen en paradoxen.

Het inspireerde mij zo dat ik ook de leergang systeeminterventies bij haar heb gevolgd. Hierdoor leerde ik een systeem in focus te analyseren, de invloed van de context te duiden en het gedrag van de mensen in het systeem te snappen.

Bekijk mijn: CV

Linked